Thành phố Đồng Xoài không còn hộ nghèo

18/10/19 at 6:41

Ngày 18/10, Thành ủy Đồng Xoài tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (mở rộng) lần thứ 29 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cùng dự hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản đều đạt như thu ngân sách phát sinh trên địa bàn đạt 60% kế hoạch; khởi công làm mới 75 tuyến đường giao thông theo cơ chế đặc thù; thành phố cũng xóa 42 hộ nghèo theo thống kê đầu năm 2019, hiện toàn thành phố không còn hộ nghèo. Thành ủy Đồng Xoài cũng đã chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ theo Đề án 1357 của thành phố và Đề án 999 của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2025, tiến tới đại hội XIII của Đảng. Đến nay các chỉ tiêu Thành ủy đề ra năm 2019 đã thực hiện vượt 4 chỉ tiêu, đạt 6 chỉ tiêu; 10 chỉ tiêu đạt trên 50%.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Đồng Xoài đã triển khai Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; quán triệt tinh thần Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025./.

Đài TT&TH thành phố Đồng Xoài

 

« | »

Liên hệ quảng cáo: 0271.22.11.556