Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

18/10/19 at 6:41

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2019), sáng ngày 18/10, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức họp mặt các cán bộ, công chức, viên chức đã và đang tham gia công tác văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ.

Cách đây 89 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tháng 10 năm 1930, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và ra nghị quyết thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, tiền thân của Văn phòng Trung ương Đảng, mở đầu cho sự hình thành và phát triển của cả hệ thống văn phòng cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở.

Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã từng bước trưởng thành. Đến nay, tổ chức bộ máy của Văn phòng đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 4 phòng và 1 đơn vị trực thuộc, với 43 cán bộ, công chức, nhân viên. Trong những năm qua, cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả trên tất cả các mặt kinh tế- xã hội, anh ninh – quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiều năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng….

Nguyễn Tấn

 

« | »

Liên hệ quảng cáo: 0271.22.11.556