Khai giảng Lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên cao cấp

08/09/19 at 5:20

Sáng ngày 8/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh uỷ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp khoá I, năm 2019.

Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp có 27 học viên, là những cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương trong tỉnh, tham gia. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những chuyên đề về: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; Kỹ năng vận dụng tâm lý học trong lãnh đạo, quản lý để xây dựng động lực làm việc cho cấp dưới; Liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội và định hướng chính sách đối với tỉnh Bình Phước; Cải cách nền hành chính công theo tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; Bài học chính sách từ việc phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI; Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế xã hội của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; Sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh; Tình hình kinh tế, xã hội tỉnh và những định hướng, giải pháp phát triển đến năm 2020; Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và giải pháp thực hiện nghị quyết đến năm 2020. Cùng với học tập các chuyên đề, học viên còn được đi nghiên cứu thực tế và làm báo cáo kết quả học tập. Dự kiến lớp học sẽ bế giảng vào tháng 12 năm nay./.

Thanh Lâm – Trương Hiện

 

 

« | »

Xem phiên bản đầy đủ

Liên hệ quảng cáo: 0271.22.11.556