Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện Bù Gia Mập cơ bản ổn định

16/08/19 at 6:46

Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động và việc triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa –Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh hôm nay (ngày 16/8) đã giám sát công tác này tại huyện Bù Gia Mập.

Qua giám sát cho thấy, nhìn chung tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện Bù Gia Mập cơ bản ổn định, các chức sắc, chức việc, tín đồ luôn chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động của các tôn giáo được đăng ký sinh hoạt theo đúng quy định. Đã có 21/33 cơ sở tôn giáo được huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích trên 10 ha. Các tôn giáo trên địa bàn đã làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, bảo trợ xã hội, khuyến học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Làm việc với huyện Bù Gia Mập, các thành viên đoàn giám sát đã tìm hiểu thêm về công tác quản lý hoạt động các cơ sở tôn giáo của địa phương; Nắm bắt thêm những vấn đề liên quan đến: Công tác quy hoạch, giải quyết các thủ tục về đất đai để cấp cho cơ sở tôn giáo; Việc xây dựng quy chế cũng như công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực tôn giáo; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo ở địa phương; Việc hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; Vấn đề quyên góp, từ thiện có yếu tố nước ngoài tại các cơ sở tôn giáo…Các vấn đề đoàn quan tâm đã được lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Bù Gia Mập trao đổi giải trình làm rõ ngay tại buổi giám sát.

 Thanh Lâm

 

« | »

Liên hệ quảng cáo: 0271.22.11.556